Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

6/10/2017, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 11/10/2017

06.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 11/10/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 58071/6-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 909/2014 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο “Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ. Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. Κρήτη” {Δήμαρχος}

 3. Πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής του άσκησης {Δήμαρχος}

 4. Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Γ' Δόσης 2017 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Δήμαρχος}

 5. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Δήμαρχος}

 6. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας {Περράκη}

 7. Εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα Ισίδωρου Ζουργού {Περράκη}

 8. Έγκριση συνδιοργάνωσης της δράσης “Πανευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς” και ψήφιση πίστωσης {Αλιφιεράκη}

 9. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή παιδικής χαράς Χωραφακίων” {Ξανθουδάκης}

 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Άρση επικινδυνότητας τμήματος Φρουρίου Νησίδας Σούδας”{Ξανθουδάκης}

 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Βελτιώσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών Περιαστικών Δήμων εκτός Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Κεραμειών & Δ.Ε. Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 12. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2016” {Ξανθουδάκης}

 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 14. Απαλλοτρίωση τμήματος οδού 3ης Σεπτεμβρίου {Κονταξάκης-Μαράκης}

 15. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με ΚΚ 0909003/ΟΤ1403 Σχεδίου Πόλεως “ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ” Δήμου Χανίων ιδιοκτησίας Βαρουδάκη Στεφανίας {Κονταξάκης-Μαράκης}

 16. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Κουφογιάννη) {Βλαχάκης}

 17. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Καρμπαδάκης) {Βλαχάκης}

 18. Συζήτηση για το ΔΗΠΕΘΕΚ