Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

9/5/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 12/5/2017

09.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12/5/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 23407/8-5-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης {Φραγγεδάκης}

 2. Έγκριση απογραφής έναρξης 31/12/2013, έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014 και 2015, παρουσίαση εκθέσεων των ορκωτών λογιστών ελεγκτών για τις εν λόγω χρήσεις {Αλιφιεράκη}

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2017 {Μαράκης-Βλαχάκης}

 4. Μη άσκηση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος στο Μονομελές Εφετείο Χανίων (Εξώδικος Συμβιβασμός) σε ιδιοκτησία περιοχή “Λενταριανά” (ιδιοκτησία Αντωνίας Παντελάκη) {Μαράκης-Βλαχάκης}

 5. Εισηγητική 'Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων κατά το Α' τρίμηνο 2017 {Μαράκης-Βλαχάκης}

 6. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της 76ης επετείου της Μάχης της Κρήτης {Περράκη}

 7. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στις Μουρνιές στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" {Περράκη}

 8. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο Πολύκαρπος” και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με θέμα της άλωση της Κωνσταντινούπολης {Περράκη}

 9. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2017 {Περράκη}

 10. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 26/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ'επέκταση της υπ'αριθμ. 200/2016 απόφασης του Δ.Σ., ως προς τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης {Κονταξάκης}

 11. Συνδιοργάνωση αγώνα τριάθλου Chaniathlon 2017 {Βλαζάκης}

 12. Διοργάνωση τελικής φάσης εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2016-2017 {Βλαζάκης}

 13. Συνδιοργάνωση περιφερειακών αγώνων ελαφρών και υπερελαφρών αεροσκαφών {Βλαζάκης}

 14. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης δημοτικών εγκαταστάσεων για ετήσιες επιδείξεις αθλημάτων από αθλητικά σωματεία {Βλαζάκης}

 15. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “Μελέτη Ενεργειακής – Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Πλατείας Γαλατά” {Ξανθουδάκης}

 16. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Τουριστικού Περιπτέρου Ενημέρωσης” του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 17. Έγκριση υλοποίησης της πράξης “Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων” με κωδικό ΟΠΣ 5003459 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020” {Ξανθουδάκης}

 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση και Διαρρύθμιιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία Κέντρου Πολλαπλών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” όπως συμπληρώθηκε από 28-4-2017 {Ξανθουδάκης}

 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμορφώσεις Κοιμητηρίων” {Ξανθουδάκης}

 20. Έγκριση εκδηλώσεων και προμηθειών στο πλαίσιο της “Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος” {Αποστολάκη}

 21. Ορισμός επιτροπών παραλαβής για την “Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Χανίων” και “Προμήθεια ελαστικών στα οχήματα του Δήμου Χανίων” {Αποστολάκη}

 22. Επιβολή προστίμων λαϊκής αγοράς για λοιπές παραβάσεις που δεν ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 {Βλαχάκης}

 23. Διαγραφή οφειλών από δημοτικά τέλη, ΤΑΠ, δημοτικό φόρο (Κριαρά Μαρία) {Βλαχάκης}

 24. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 25. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μπυράκης) {Βλαχάκης}

 26. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων ετών 2007, 2008, 2010, 2011 και 2012 (Ηλιάκη) {Βλαχάκης}