Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

7/7/2017, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουλίου 2017

07.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:07

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 11 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. AITHMA ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΑΚΗ

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΚΝΕ -ΟΔΗΓΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ)

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

3. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΧΑΝΙΩΝ)

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ)

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

5. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ -ΔΟΚΟΙΠΠ)

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)- (ΣΙΠΑΚ)

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

7. 2/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Γεωμετρική Μεταβολή ακινήτου με ΚΑΕΚ 501500510005 ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στην Παλιά Πόλη Χανίων.

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

8. 3/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας Hugh Nigel Clarke William με επηρεαζόμενα τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 501500216015, 501500216014 και την ειδική έκταση με ΚΑΕΚ 50150ΕΚ00159.

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

9. «ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ Κ.Κ. 090657 ΚΑΙ 090658 ΣΤΟ Ο.Τ. 19 ΣΧΕΔΊΟΥ ΠΌΛΕΩΣ «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ» Δ. ΧΑΝΙΩΝ»»

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

10.ΑΙΤΗΜΑ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

11. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ -ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Κ.Λ.Π

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ευτύχης Κονταξάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ