Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

10/11/2017, Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 14η του μηνός NOEMΒΡΙΟΥ έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

2.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΗΦΑΑΜΕΑ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

3. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΝΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

4 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΝΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ -ΟΔΟΥ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ ΗΛΙΑΚΗΣ -ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΟΕ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος
6.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

7.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ -ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

8.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΜΕΤΟΧΙ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

9. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-BELLA VISTA

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γ.ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

10.ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

11.ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ -ΑΙΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΠ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

12.ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ -ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ