Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

17/8/2017, Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 23 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.Αίτημα περί παραχώρησης Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας (ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Β. Περρακη ή αρμόδιος υπάλληλος

2. Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πλατείας 1866-Εθελοντικός Οργανισμός Χαμόγελο του παιδιού

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Β. Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

3.Αίτημα περί παραχώρησης χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο -ΚΑΜΠΑΝΙ-

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Β. Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αίτημα για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Σύλλογο -ΑLZHEIMER

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Β. Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων και μετατόπιση περιπτέρου

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

6. Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

7. Πρακτικό 3/2016 Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

8. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος -ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΜΠΕΡΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος -ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ-(ΑΔΕΙΑ

ΨΙΛΙΚΩΝ- ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ Κ.Λ.Π) οδός Αλ. Παπαναστασίου αρ. 20 Σούδα

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

10.Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος - ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ οδός Αλ. Παπαναστασίου αρ. 20 Σούδα

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

11.Οριστική ανάκληση καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ -ΟΔΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ αριθμ. 129

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

12.Ανάκληση άδειας Ιδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος -Αλέξανδρου Βουτζόγλου-οδός Δωροθέου Επισκόπου 11-13

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

13.Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εταιρείας “Εστίαση -Αναψυχή ΑΕ- οδός Σκαλίδη αρ. 56 & Πειραιώς 2

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

14. 08/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού 'Πιθάρι¨,ΔΕ Ακρωτηρίου Δήμου

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

15.Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή μη άδειας εκδιδόμενου προσώπου

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

16. Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου -ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ-

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

17. Μετακίνηση κάδου απορριμμάτων

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Αποστολάκη Σαρικάκη ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ