Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

01/11/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

01.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 1η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

2.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ε΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2017

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων, γιατί τα ασφάλιστρα λήγουν στις 5/11/2017 και δεν μπορεί να μείνουν ανασφάλιστα τα οχήματα του Δήμου έστω και για ημέρα καθώς αυτό σημαίνει την ακινητοποίηση τους με συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία δημοτών. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση για τη διάθεση των προνοιακών επιδομάτων καθώς πρόκειται για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για τις οποίες τα επιδόματα αποτελούν σημαντικό ή και μοναδικό εισόδημα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ