Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

25/5/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

25.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 26η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U-20)

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη αποφάσεων σχετικά με:

 

(1) την έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, διαμονής, διατροφής, συνεδριάσεων για την φιλοξενία αποστολών και λοιπών προσώπων του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος και τουρνουά προετοιμασίας καλαθοσφαίρισης νέων ανδρών λόγω ασφυκτικών προθεσμιών, δεδομένου ότι η άφιξη των αποστολών αναμένεται στις 7-07-2017 και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ανοικτή διαδικασία, γεγονός που απαιτεί να δημοσιευτεί 22 ημέρες, ενώ στη συνέχεια απαιτείται ο έλεγχος και η αξιολόγηση προσφορών, έκδοση αποφάσεων από τα όργανα του Δήμου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, οριστική κατακύρωση διαγωνισμού, έλεγχος νομιμότητας αυτών, προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.

 

(2) την έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, η οποία κρίνεται ως κατεπείγουσα, εκτός του γεγονότος ότι είναι ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, και για τους λόγους ότι στον προηγούμενο διεθνή διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί δεν υπήρξε αποτέλεσμα λόγω αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και ματαίωσης του διαγωνισμού, επίσης εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε άλλαξαν οι ανάγκες και απαιτήθηκε η σύνταξη νέας μελέτης, οι ανάγκες καλύπτονται με τη διενέργεια διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξει αποτέλεσμα σε διεθνή διαγωνισμό.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ