Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

23/2/2017, Δημόσια Συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων : Στις 28/2/2017

23.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 28/2/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9029/23-2-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/10/2016, 12/10/2016 και 19/10/2016 {Πρόεδρος}

 2. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 171/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου {Πρόεδρος}

 3. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων έτους 2017 {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για το έτος 2017 {Δήμαρχος}

 5. Τροποποίηση της με αριθμ. 1/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο εταιρικό σχήμα πρότασης χρηματοδότησης με ακρωνύμιο EMORE, στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ -- ΚΥΠΡΟΥ 2014-2020” {Δήμαρχος}

 6. Ανασυγκρότηση επιτροπής εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων έτους 2016 {Δήμαρχος}

 7. Ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 59/2017 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την φιλοξενία Αυστραλών δημοσιογράφων {Δήμαρχος}

 8. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 980/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2017 {Δήμαρχος}

 9. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 {Βλαχάκης}

 10. Εκδηλώσεις βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων {Περράκη}

 11. Έγκριση προμήθειας στεφάνων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων και ψήφιση πίστωσης {Περράκη}

 12. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το ΕΚΦΕ Χανίων με τίτλο «Γιορτάζοντας τις φυσικές επιστήμες στα Χανιά» {Περράκη}

 13. Έγκριση απογραφής έναρξης 31/12/2013, έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014 και 2015, παρουσίαση εκθέσεων των ορκωτών λογιστών ελεγκτών για τις εν λόγω χρήσεις {Αλιφιεράκη}

 14. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “αποθήκη φέρετρων” κατ'εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. Χανίων {Πουλιδάκης}

 15. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “γραφείο τελετών” κατ'εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. Χανίων {Πουλιδάκης}

 16. Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην συμβολή της ακτή Κουντουριώτη με την οδό Δούκα {Πουλιδάκης}

 17. Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της πλατείας 1866 (έναντι s/μ ΣΥΝΚΑ) {Πουλιδάκης}

 18. Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. στην περιοχή Παρηγοριά της δημοτικής κοινότητας Δαράτσου {Πουλιδάκης}

 19. Δακοκτονία ετών 2017-2019 (Δημοτική Κοινότητα Χανίων) {Κουκλάκης}

 20. Διεξαγωγή σεμιναρίου εκφραστικού χορού {Κουκλάκης}

 21. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής {Μαράκης}

 22. Συμπληρωματική παρακατάθεση αποζημίωσης (Παντελάκης – Θωμαδάκης) {Μαράκης}

 23. Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 034324 στο Ο.Τ. Γ 154-916 του Σχεδίου Πόλεως “Αγ. Ιωάννης” Δήμου Χανίων (Τραχαλάκης Γεώργιος, Τραχαλάκη Αργυρώ) {Μαράκης}

 24. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Αυγουστή) {Μαράκης}

 25. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Ατσαλάκη) {Μαράκης}

 26. Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου με ΚΑΕΚ 50150-0221003 ιδιοκτησίας Δημητρουλάκη Κυριακής – Χρυσάνθης – Αικατερίνης, Steel Άννας & Φακινού Μαρίας {Μαράκης}

 27. Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων για τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 500900807011 και 50090ΕΚ00435 στη θέση “Βαθύς Λάκκος” εντός της περιμετρικής ζώνης των 500μ του οικισμού Μακρύς Τοίχος της Δ.Κ. Δαράτσου, της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 28. Η με αρ. Πρωτ. 4911/2016 εισήγηση για προτεινόμενη τροποποίηση σε δύο περιοχές σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 4067/2012 (περιοχή Μόντε Βάρδια Χανίων) {Μαράκης}

 29. Κοπή φίκων στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη {Φραγγεδάκης}

 30. Κοπή δένδρου (καρυδιά) στην περιοχή «Μακρύς Τοίχος» ΔΕ Νέας Κυδωνίας {Φραγγεδάκης}

 31. Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Α' Δόσης 2017 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη σχολική επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Ξανθουδάκης}

 32. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων – κλειστών σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους {Ξανθουδάκης}

 33. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμού Κάμπου Δ. Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 34. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 35. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση – Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 36. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την καλή εκτέλεση των μικρών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 171/87 όπως εξακολουθεί να ισχύει και με το Ν. 4412/2016 ”{Ξανθουδάκης}

 37. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Συντήρηση υποδομών οδών Δ. Χανίων έτους 2016» {Ξανθουδάκης}

 38. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμορφώσεις κοιμητηρίων» {Ξανθουδάκης}

 39. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τελικού) του έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγ. Μαρίνας» {Ξανθουδάκης}

 40. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Οδοποιία εντός ΔΕ Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίας Μαγδαληνής» {Ξανθουδάκης}

 42. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2017 {Βλαχάκης}

 43. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2017 {Βλαχάκης}

 44. Επιστροφή χρημάτων {Βλαχάκης}

 45. Επιστροφή χρημάτων (Καμπουράκη) {Βλαχάκης}

 46. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σχεδίου πόλης (Παστρικάκης) {Βλαχάκης}

 47. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Δετοράκης) {Βλαχάκης}

 48. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Κουργιαντάκης) {Βλαχάκης}

 49. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Καρτσωνάκη κλπ) {Βλαχάκης}

 50. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων ετών 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 και 2012 {Βλαχάκης}

 51. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 52. Απόδοση χρημάτων στο ΔΟΚΟΙΠΠ {Βλαχάκης}