Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

30/11/2017, Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας (Άρθρο 89, Ν. 3852/10)

30.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

 

Μετά την ματαίωση της κατά την 29-11-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 67598/17-11-2017 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονταν στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:

 

1. Ορισμός του μέλους της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων κ. Κατσιφαράκη -Σκουλούδη Θηρεσίας ως αρμόδια για την επιμέλεια προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων που θα υλοποιούνται στο κτήριο του Δημοτικού Κήπου Χανίων

2. Γνωμοδότηση για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

3.Εξέταση αιτήματος για έγκριση τροποποίησης της 566/1997 Κανονιστικής Πράξης χρήσεων γης στα Παλιά Πόλη Χανίων.

4.Γνωμοδότηση για δημοπράτηση καταστήματος ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων επί της οδού Α.Παπανδρέου αρ.60

5.Εξέταση αιτήματος ονοματοθεσίας δύο παρόδων στην περιοχή Κουμ Καπί

6.Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση ή μετατόπιση κενωθέντων περιπτέρων

7.Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση ή μη άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

 

 

Αθανασάκη Ειρήνη