Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

05/04/2018, Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 11/4/2018

05.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την

την 11η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 11/4/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 16773/5-4-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1.  

  Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα – ΣΔΑΕΚ Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

   

 1.  

  Συνδιοργάνωση του “3ου Μαραθωνίου Κρήτης – Crete Marathon” {Δήμαρχος}

 

 1.  

  Προϋποθέσεις Εγγραφών και Επανεγγραφών Νηπίων και Βρεφών για τη Σχολική Περίοδο 2018-2019 {Φοβάκης}

   

 1.  

  Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα “Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο, στηρίζοντας και ενδυναμώνοντας γονείς – παιδιά - εκπαιδευτικούς” και ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση της {Αλιφιεράκη}

   

 1.  

  Έγκριση της έκδοσης του ετήσιου τόμου “Εν Χανίοις” & ορισμός συντακτικής επιτροπής και Επιμελητή {Περράκη}

 

 1.  

  Διοργάνωση του Διεθνές Φεστιβάλ Chania Rock Festival με την αρωγή του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 

 1.  

  Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Α’ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Φιωτάκης}

   

 1.  

  Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Φιωτάκης}

   

 1.  

  Ανάκληση της υπ’αριθμ. 702/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας “ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΑΡ. - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧ. Ο.Ε.” {Μαράκης}

   

 

 1.  

  Έγκριση συμμετοχής πωλητών στην εμποροπανήγυρη με αφορμή την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγή) σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 210/2018 απόφασης του Δ.Σ. {Μαράκης}

   

 

 1.  

  Συνδιοργάνωση Βενιζελείων Αγώνων Κολύμβησης {Μαράκης}

   

 

 1.  

  Συνδιοργάνωση Παγκρήτιων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής στο Κλαδισό {Μαράκης}

   

 

 1.  

  Συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και έγκριση μελέτης για την προμήθεια τεσσάρων (4) ελαστιχοφόρων εκσκαφέων - φορτωτών {Μαράκης}

   

 

 1.  

  Προμήθεια (5) απορριμματοφόρων με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας) {Αποστολάκη}

   

 

 1.  

  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων {Αποστολάκη}

   

 

 1.  

  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας κάδων απορριμμάτων {Αποστολάκη}

   

 

 1.  

  Συμβιβαστική προσκύρωση στα ακίνητα με κτηματολογικούς αριθμούς 120560 και 120561 στο Ο.Τ. Γ1106 του Σχεδίου Πόλεως “ΧΑΛΕΠΑ” Δήμου Χανίων (Πρασιανάκη, Κυρμπιζάκης) {Αποστολάκη}

   

 

 1.  

  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της αρχικής σύμβασης και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις & διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στη περιοχή των Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}

   

 

 1.  

  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση και επέκταση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών” του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

   

 

 1.  

  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση παιδικών χαρών” του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

   

 

 1.  

  Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντηρήσεις – Ανακαινίσεις Δημοτικών Κτηρίων” {Ξανθουδάκης}

   

 

 1.  

  Καταβολή τελών στάθμευσης με ξυστές κάρτες στάθμευσης {Βλαχάκης-Μαράκης}

   

 

 1.  

  Ανάκληση της υπ’αριθμ. 197/2018 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών {Βλαχάκης}

   

 

 1.  

  Αίτημα πρόσληψης προσωπικού για τα προγράμματα άθλησης για όλους περιόδου 2018-2019 {Βλαχάκης}

   

 

 1.  

  Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ & Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας {Βλαχάκης}

   

 

 1.  

  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Βλαχάκης}

   

 

 1.  

  Διαγραφή οφειλών από τέλη ηλεκτροφωτισμού & καθαριότητας (Λιανόπουλος) {Βλαχάκης}

   

 

 1.  

  Διαγραφή οφειλών από μισθώματα περιπτέρων (CULLI και ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ) {Βλαχάκης}

   

 

 1.  

  Επιστροφή χρημάτων (Καβαλλιεράκης) {Βλαχάκης}