Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

14/3/2018, Προχωρούν οι εργασίες υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΛΗΔΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΤΙΕ»

14.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:03

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, οι εργασίες υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΛΗΔΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΤΙΕ», μετά και την υπογραφή στις 02-03-2018, της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.

Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η μελέτη,  είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού λυμάτων διατομής Φ250 συνολικού μήκους περίπου 115 μ., ενώ παράλληλα γίνεται καθαίρεση των υπαρχόντων κεντρικών φρεατίων και αντικατάσταση αυτών με φρεάτια πολυαιθυλενίου κυκλικής διατομής που βρίσκουν εφαρμογή στο δίκτυο αποχέτευσης.

Κατά την επιθεώρηση της πορείας των εργασιών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Μιχάλης Τζινευράκης δήλωσε χαρακτηριστικά οτι: «Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αντικατάσταση του αγωγού ακαθάρτων (λυμάτων) στην οδό Καραολή και Δημητρίου από την οδό Χάληδων έως την οδό Ποτιέ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα διαχρονικό πρόβλημα εμφράξεων που υπάρχει στο υφιστάμενο δίκτυο ακάθαρτων και κρίθηκε αναγκαίο να εκτελεστεί άμεσα λόγω της επερχόμενης τουριστικής περιόδου και να προηγηθεί του έργου που προβλέπεται από τον Δήμο Χανίων για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής και έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΒΑΑ).»

Κατέληξε δε τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία του έργου, αφού: «με την ολοκλήρωση του έργου, θα έχει αντικατασταθεί τμήμα του δικτύου λυμάτων στην Παλιά Πόλη του Δήμου Χανίων μήκους 115 μέτρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το έργο αυτό εντάσσεται στον συνολικότερο σχεδιασμό της Επιχείρησης για τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Πάλιας Πόλης, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.»

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του έργου είναι 55.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ενώ ο προϋπολογισμός προσφοράς είναι 53.900,01 πλέον Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, παρόλο που η αρχική μελέτη προέβλεπε διάρκεια εργασιών για τρεις (3) μήνες.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ζητά την κατανόηση, τόσο των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, όσο και των οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν κατά το αντίστοιχο διάστημα υλοποίησης του έργου.

p1

p2