Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

6/7/2018, Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 15:30 - Επισυνάπτονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης

06.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 11/7/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 32222/6-7-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Παραχώρηση της χρήσης του Κέντρου Πολλαπλών Δραστηριοτήτων Μίκης Θεοδωράκης για την πραγματοποίηση καλοκαιρινής γιορτής για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2017-2018 της ΕΛΕΠΑΠΠ παράρτημα Χανίων {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» και ακρωνύμιο πρότασης «ECORouTs» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση 1/2018 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών οδών και πλατειών Ν. Χανίων (άρθρου 8 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 19 του Ν. 4071/12) {Πρόεδρος}

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (Χαραλαμπάκης)

 5. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων αυτού {Μαράκης}

 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 7. Επιστροφή χρημάτων (Λαζαρίδου) {Μαράκης}

 8. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Φινοκαλιώτης) {Μαράκης}

 9. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμο κοινόχρηστου χώρου (Ζουρίδης-Μπαλάσης-Μπικουβαράκη ΟΕ) {Μαράκης}

 10. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλης (Μανωλεσάκη – Τριπολιτάκη-Τριπολιτάκης) {Μαράκης}

 11. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλης (Ζαχαριουδάκης) {Μαράκης}

 12. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμο κοινόχρηστου χώρου (Λινάρδος-Μιχελάκη) {Μαράκης}

 13. Συνδιοργάνωση «Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2018» με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Σύλλογο φίλων Μίκη Θεοδωράκη {Τσιτσιρίδη}

 14. Διοργάνωση συναυλίας εφηβικών – μαθητικών μουσικών σχημάτων στον προμαχώνα San Salvatore με την αρωγή του Δήμου Χανίων {Τσιτσιρίδη}

 15. Τροποποίηση της 318/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παρουσίαση λευκώματος στα πλαίσια της τουριστικής προβολής {Τσιτσιρίδη}

 16. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών φωτοαντιγράφων και FAX» {Τσιτσιρίδη}

 17. Παραχώρηση χρήσης χώρου στον Πολιτιστικό-Μορφωτικό Σύλλογο Αγίας Μαρίνας «ΤΑ ΘΟΔΩΡΟΥ» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του {Φιωτάκης}

 18. Συνδιοργάνωση παγκόσμιου τουρνουά ρακέτας{Φιωτάκης}

 19. Παραχώρηση του γηπέδου Περιβολίων στην ΠΑΕ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ για χρήση έδρας για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 {Φιωτάκης}

 20. Παραχώρηση του δημοτικού αθλητικού γυμναστηρίου Κλαδισσού στον Όμιλο Αντισφαίρισης Χανίων για χρήση έδρας για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 {Φιωτάκης}

 21. Παραχώρηση προαύλιου χώρου Αγίας Μαρίνας για μουσική εκδήλωση του συλλόγου ΑΠΣ Γρανίτη {Φιωτάκης}

 22. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Χαρωδιάς για μουσικές εκδηλώσεις των συλλόγων Περιβολίων {Φιωτάκης}

 23. Άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος στο τριμελές Εφετείο Κρήτης για ακίνητο στην πολεοδομική ενότητα «Κουμπές» {Φραγγεδάκης- Μαράκης}

 24. Μη άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος στο τριμελές Εφετείο Κρήτης για ακίνητο στην πολεοδομική ενότητα «Χαλέπα» {Φραγγεδάκης- Μαράκης }

 25. Προσκύρωση κοινοχρήστων χώρων στην ιδιοκτησία 100903 στο ΟΤ 1268 της περιοχής «Κόκκινο Μετόχι-Χρυσοπηγή» Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης- Αποστολάκη }

 26. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}

 27. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}

 28. Έγκριση υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου του Δήμου Χανίων για λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης» και κωδικό ΟΠΣ 5019137 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2004-2020» {Ξανθουδάκης}

 29. Αίτημα για παραχώρηση του ακινήτου «Τούρκικο Νεκροταφείο» στο Δήμο Χανίων {Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση διενέργειας προμήθειας οργάνων για παιδικές χαρές και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Βελτιώσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και οδών περιαστικών Δήμων εκτός σχεδίου πόλεως ΔΕ Κεραμειών και ΔΕ Σούδας» {Ξανθουδάκης}

 32. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πρώην Δημαρχείου Θερίσου» {Ξανθουδάκης}

 33. Εισήγηση επί αποτελέσματος της πρόσκλησης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για τη «συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της εταιρίας Alfaware σύμφωνα με το αρ.32 παρ. 2β Ν. 4412/2016»