Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

2/8/2018, Ενημέρωση από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τις εγγραφές στους Σταθμούς του Οργανισμού

02.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ενημερώνει τις μητέρες, που έχουν λάβει VOUCHER και δεν έχουν κάνει εγγραφή σε κάποιο Σταθμό, ότι μπορούν να το καταθέσουν και να εγγράψουν το παιδί τους σε Σταθμό του Οργανισμού στα γραφεία της Υπηρεσίας (ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 και ώρες 9.00-13.00). Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. υπάρχουν κενές θέσεις σε όλα τα νηπιακά τμήματα, εκτός του Βρεφονηπιακού Σταθμού Βαμβακόπουλου, όχι όμως στα βρεφικά.

Επίσης ενημερώνει ότι σύμφωνα με την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ “Σε περίπτωση κατά την οποία η ωφελούμενη λάβει voucher, το οποίο δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αντίστοιχη προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.”

Σε περίπτωση, που κάποια μητέρα έχει τώρα voucher για κατηγορία Α1.3 ( ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ), το οποίο δεν το έχει ενεργοποιήσει και το παιδί μέχρι το Δεκέμβριο 2018 γίνεται 2,5 ετών, αν επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. από σήμερα τηλ. 2821341629, για να εξυπηρετηθεί και να γίνει εγγραφή σε παιδικό τμήμα των Σταθμών του Οργανισμού μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας, που του επιτρέπει την εγγραφή του σε αυτούς.

p1