Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

7/9/2018, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9/2018

07.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφ. Γ. Δρακακάκη

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.: 28213-41617

Fax: 28210- 93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

Χανιά 7/9/2018

Αριθμ. Πρωτ. 41348

 

 

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο

όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,

τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και

τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12/9/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 41348/7-9-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Κουκλάκης}

 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΚΥΔΩΝ» ΑΕ {Πουλιδάκης}

 3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης του Δημάρχου Χανίων {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης του Δημάρχου Χανίων {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης του Δημάρχου Χανίων {Δήμαρχος}

 6. Εξέταση αιτήματος παράτασης μίσθωσης καταστήματος {Μαράκης}

 7. Επικαιροποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 194/2017 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά εκποίηση δημοτικού ακινήτου στην πάνω Σούδα {Μαράκης}

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 10. Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου {Μαράκης}

 11. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Γουνάκη & Γαλανάκης) {Μαράκης}

 12. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Παπουτσάκης & Ιερωνυμάκη) {Μαράκης}

 13. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο κοπής δένδρων (Σαρρής) {Μαράκης}

 14. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Βαμβακάκης) {Μαράκης}

 15. Διαγραφή οφειλών από ΤΑΠ και πρόστιμο ΤΑΠ (Νικολουδάκη) {Μαράκης}

 16. Διαγραφή οφειλών από αναδρομικά ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ & Πρόστιμα (ALI) {Μαράκης}

 17. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση της συνδιοργάνωσης για Εθελοντική Αιμοδοσία {Αλιφιεράκη}

 18. Συνδιοργάνωση έκθεσης σύγχρονης τέχνης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (κτίριο Ενετικού Ναού Αγ. Φραγκίσκου) και παράλληλων μουσικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (28 -30 Σεπτεμβρίου) και του Ευρωπαϊκού έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018) {Τσιτσιριδη}

 19. Έκθεση φωτογραφίας με υλικό από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη “Το τελευταίο σημείωμα” {Τσιτσιρίδη}

 20. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού {Τσιτσιρίδη}

 21. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα πλαίσια προβολής δήμου Χανίων {Τσιτσιρίδη}

 22. Έγκριση προμήθειας περιοδικών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη {Τσιτσιρίδη}

 23. Έγκριση παραχώρησης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στα αθλητικά σωματεία για χρήση έδρας για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 {Φιωτάκης}

 24. Συνδιοργάνωση αγώνα ανάβασης Ομαλού {Φιωτάκης}

 25. Επιχορήγηση του ομίλου ΕΦΑ ΘΗΣΕΑΣ Περιβολίων {Φιωτάκης}

 26. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας γηπέδου Περιβολίων στην Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 {Φιωτάκης}

 27. Έγκριση παραχώρηση χρήσης έδρας γηπέδου Μοναχής Ελιάς στο σωματεία ΑΣ ΑΡΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ {Φιωτάκης}

 28. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 455/2015 απόφασης περί ορισμού επιτροπής χωροθέτησης λαϊκών αγορών {Κονταξάκης}

 29. Διαβίβαση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Χανίων και της ΔΕΥΑΧ για συλλογή/φόρτωση, μεταφορά και τελική διάθεση παραγόμενων μη επικίνδυνων αποβλήτων {Αποστολάκη}

 30. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία 042409 ΟΤ 804 περιοχή ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ {Φραγγεδάκης-Αποστολάκη}

 31. Έγκριση υλοποίηση και ορισμοί υπευθύνων υλοποίησης της πράξης με τίτλο: Δράσεις Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, Ε.Π. «Κρήτη» 2014 - 2020 και κωδ. ΟΠΣ 5021736 {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου & 4ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου” (Σχολικό συγκρότημα Κουμπέ Δήμου Χανίων) στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-37 (Α/Α ΟΠΣ: 2678) της “Δράσης 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια” της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}

 33. Μεταβολή του υφιστάμενου υψομέτρου εδάφους των οδών 44 και 45 που εφάπτονται του οικοπέδου με στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-Ρ2-1-2-Ρ3-Τ1 που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1144 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως «Προφήτη Ηλία» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση 2ου (Τελικού – Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων οδού Ι. Κορνάρου Δ. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 35. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 36. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αυλών σχολείων» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 37. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου "Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου”{Ξανθουδάκης}

 38. Αναθεώρηση αιτήματος Εισφοράς Γης για την Ανέγερση Ξενοδοχειακής Μονάδας με εκμετάλλευση άνω των 4.000 τ.μ. στη θέση Βαθύλακκος – Πετροκοπιό - Παρηγοριά {Ξανθουδάκης}