Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

30/11/2018, Eιδική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 5/12/2018

30.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Eιδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα: 

1) Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2019 έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

2) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2019

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανόλης Αδοντάκης