Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

02-08-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 08-08-2018

02.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 8η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2018, ημέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1α. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΔΡΑΚΩΝΑ

1β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΩΡΙΟΥ ΔΡΑΚΩΝΑ (ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ)

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ )

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

3.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ -ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ)

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΘΙΑΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΙΑΝΩΝ)

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

5.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -13ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ )

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6.ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΕΠΕΔΗΧ ΚΑΜ -

 

εισηγητής Πρόεδρος ΚΕΠΕΔΗΧ -ΚΑΜ κ. ΟΘΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΑΡ. -ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧ. ΟΕ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

                                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ