Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

20/11/2018, Ενημερωτικές συναντήσεις για την κλιματική αλλαγή & τις πλημμύρες σε Σχολεία της Ν. Κυδωνίας

20.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 19/11/2018 οι ενημερωτικές συναντήσεις, που διοργανώθηκαν από τον Δήμο Χανίων στο 1ο & 2ο  Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες» και ακρωνύμιο «ERMIS-F» του διασυνοριακού προγράμματος, INTERREG V ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εβδομήντα πέντε μαθητές της ΣΤ' Τάξης των εν λόγω Σχολείων παρακολούθησαν παρουσιάσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου από τον Μετεωρολόγο - πρώην Δ/ντη της Ε.Μ.Υ., Μανώλη Λέκκα, και  τον Καθηγητή – Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Γεώργιο Καρατζά.


Οι παρουσιάσεις, στις οποίες συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, είχαν ως θέμα τον κύκλο του νερού, την κλιματική αλλαγή και γενικότερα τα πλημμυρικά φαινόμενα. Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε στην ηλικία και στις απαιτήσεις των σχολικών δραστηριοτήτων των μαθητών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους ομιλητές και τη συμβολή των Αντιδημάρχων Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας, Γεωργίου Ξανθουδάκη, και Παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη. Για την ενημέρωση των μαθητών, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, χρησιμοποιήθηκαν οπτικοακουστικά μέσα.


Σημειώνεται ότι στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG V ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020” συμμετέχουν το Ινστιτούτο Κύπρου, η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Δήμος Χανίων, η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το ERMIS–F προετοιμάζει μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία για να υποστηρίξει φορείς όπως την πολιτική προστασία, αλλά και να ενημερώσει – ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αναφορικά με τον πλημμυρικό κίνδυνο και τα μέτρα προφύλαξης.


Στόχος είναι, μέσω του προγράμματος, ο χρήστης να μπορεί να αναγνωρίζει τον βαθμό επικινδυνότητας αναφορικά με την πλημμύρα υπό διάφορα σενάρια (κλιματολογικά, τοπογραφικά), τις ενέργειες προφύλαξης και αντιμετώπισης, τις επιπτώσεις και όπου αυτό είναι δυνατό, την έγκαιρη προειδοποίηση. Η περιοχή της Νέας Κυδωνίας είναι η πιλοτική περιοχή του προγράμματος στην Κρήτη και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχιστούν δράσεις ενημέρωσης με παρουσιάσεις στα σχολεία της περιοχής, οι οποίες θα συνοδεύονται από βιωματικές μεθόδους.

p1

p2