Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

22/5/2018, Κοπή κλαδιών από τους ιδιοκτήτες

22.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Από το Δήμο Χανίων γνωστοποιείται προς τους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους ακινήτων κατά μήκος του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου, ότι υποχρεούνται οι ίδιοι να προχωρήσουν σε κοπή της βλάστησης, που εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση οχημάτων επί των οδών, καθώς και των πεζών, όπου υφίστανται πεζοδρόμια .

Σε αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο εύλογης προθεσμίας από τη δημοσίευση του παρόντος ο Δήμος Χανίων θα προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες και δύναται να καταλογίσει τη δαπάνη κοπής και απομάκρυνσης των κλαδιών σε βάρος των ιδιοκτητών.

Επισημαίνεται ότι τα κλαδιά των δέντρων, που προεκτείνονται από ιδιωτικά ακίνητα και διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών αποτελεί ποινικό αδίκημα (άρθρο 290 Ποινικού Κώδικα ) “Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών”.