Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

15/3/2018, Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 22/3/2018

15.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:03

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 22η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου Χανίων σχετικά με τα αδέσποτα ζώα

2. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

3. Καταγραφή προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

Αθανασάκη Ειρήνη