Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

5/6/2018, Μονοδρόμηση οδών στην περιοχή της Χαλέπας της Δ. Κοινότητας Χανίων.

05.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Ο Δήμος Χανίων στα πλαίσια εφαρμογής της απόφασης 625/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων που επικυρώθηκε με την υπ' άριθμ. πρωτ 2551/2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ.121/Β/2018) περί έγκρισης μονοδρόμησης των οδών: α) Επ. Βιρβιδάκη με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά και β) Γ. Μακρυγιάννη με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά στην περιοχή της Χαλέπας της Δ. Κοινότητας Χανίων, ανακοινώνει ότι συνεργείο του Δήμου προέβη στην τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης οπότε και η απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή.

Παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στις εν λόγω οδούς να επιδείξουν την δέουσα προσοχή.