Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

14/6/2018, Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 15/6/2018

14.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 15η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. 1.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

  1. 2.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚ8 ΚΑΙ ΑΚ13 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προς επιτάχυνση των διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου καθώς περιλαμβάνει αναμορφώσεις κωδικών του προϋπολογισμού που πρέπει να γίνουν άμεσα (π.χ. κατασκήνωση Καλαθά, συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί, την συντήρηση συσκευών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες, κ.ά.). Επίσης η επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει, το ταχύτερο δυνατόν, τους όρους της διακήρυξης για τη δημοπράτηση ενοικίασης των δύο αναψυκτηρίων για τα οποία δεν εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δημοπρασίας, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική περίοδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ