Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

14/09/2018, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/09/2018

14.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 20η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΟΥΜΠΕΣ» (ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ)

2.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΑΚΚΟΥΒΑ

3.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑ»

4.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»

5.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΕ 5.2.1), ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ MARKETING ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (City Marketing, City Branding) (ΠΕ 5.2.2) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ Smart Cities ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ»

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου & 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ» (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΥΜΠΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                            
 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ