Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

20/08/2018, ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21/08/2018

20.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 14:24

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 21η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης αναμόρφωσης προϋπολογισμού (ενίσχυση κωδικού προϋπολογισμού που αφορά την προγραμματική σύμβαση για τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών) καθώς θα πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και να σταλεί για προ συμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/9/2018,  ημερομηνία λήξης της τρέχουσας σύμβασης .    

 

 
                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ