Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

16/11/2018, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/11/2018

16.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 22η  Νοεμβρίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΙ 116/2018 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ» (Ο.Τ. 828)

5.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ» (Ο.Τ. 840)

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΣΑΚΑΚΙ – ΧΑΡΑΚΙΑΣ» (Ο.Τ. 1401)

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΣΑΚΑΚΙ – ΧΑΡΑΚΙΑΣ» (Ο.Τ. 1402-1403)

8.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΣΑΚΑΚΙ – ΧΑΡΑΚΙΑΣ» (Ο.Τ. 1403)

9.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΧΑΛΕΠΑ»

10.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» (Ο.Τ. 1210)

11.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» (Ο.Τ. 1255-1256)

12.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ»

13.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ»

14.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜ. 632/2018 ΚΑΙ 672/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ»

15.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 664/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                            
 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ