Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

26/04/2018,Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής: Στις 27/4/2018

26.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης σχετικά με το αποτέλεσμα – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τη «Ναυαγοσωστική προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χανίων», λόγω στενών χρονικών περιθωρίων καθώς από 1η Ιουνίου 2018 θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες του Δήμου Χανίων, για τη προστασία των λουομένων.