Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

18/5/2018, Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα & επιχειρήσεις

18.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους δημότες, που επλήγησαν από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου 2017, ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4241/Α32 με την οποία ορίζεται προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ(ΦΕΚ 1685/15-05-2018 τεύχος Β'), της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για χορήγηση επιδόματος ως εφάπαξ ενίσχυση, προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων (4) μηνών του 2017, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν4501/2017 (Α/178), το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 75 του Ν4509/2017(ΦΕΚ 201/2017).

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.ΔΑΕΦΚ–ΚΕ/οικ.1720/Α32/28.11.2017(ΦΕΚ4155Β) και ΔΑΕΦΚ–ΚΕ/2402/Α32/7-12-2017 (ΦΕΚ4329Β/2017) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία και ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος όπως καθορίζεται στις ανωτέρω κοινές αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ. ή στον ιστότοπο www.yas.gr ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στο τηλεφωνικό κέντρο 210 8704700