Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

18/10/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 22/10/2018

18.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 22/10/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 48771/18-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου στις 17/01/2018, 29/01/ 2018 και 31/01/ 2018 {Πρόεδρος}

 2. Έγκριση 2ου/2018 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων {Πρόεδρος}

 3. Έγκριση 2ου/2018 πρακτικού της επιτροπής Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (άχρηστου υλικού) {Πρόεδρος}

 4. Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Δήμαρχος}

 5. Σύμβαση μίσθωσης έργου για την «Διαχείριση Έργου σε επίπεδο Εταίρου, παραδοτέο 1.4.3, της πράξης Step2smart» {Δήμαρχος}

 6. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 307/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 7. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 308/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 8. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 311/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με τις 624/2017 και 350/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. και αφορά τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του ΔΟΚΟΙΠΠ {Δήμαρχος}

 9. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 312/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με την 354/2018 απόφαση του Δ.Σ. και αφορά τον ορισμό μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων» {Δήμαρχος}

 10. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 909/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με την 679/2017 απόφαση του Δ.Σ. και αφορά τον ορισμό μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ {Δήμαρχος}

 11. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Δήμαρχος}

 12. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο {Δήμαρχος}

 13. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Χανίων στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ οικονομικού έτους 2018 {Χαραλαμπάκης}

 15. Εισηγητική Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο 2018 Δήμου Χανίων» {Μαράκης}

 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2018 {Μαράκης}

 17. Διαγραφή του εξήντα τις εκατό (60%) των προστίμων κοινοχρήστου χώρου για το 2018 που αφορούν τις επιχειρήσεις Kοζωνάκη Μιχαήλ, Γ. Κουριαντάκη Ο.Ε., Ι. Σερλιδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. {Μαράκης}

 18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 19. Διαγραφή οφειλών από ύδρευση (ΜΥΛΩΝΑΚΗ – ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗΣ) {Μαράκης}

 20. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων έτους 2018 ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε. - Ι. ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. {Μαράκης}

 21. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠ, Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο, Δημοτική Πινακοθήκη, Σχολική Επιτροπή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 22. Αποζημίωση μέλους Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων {Μαράκης}

 23. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση των ημερίδων ενημέρωσης {Αλιφιεράκη}

 24. Ιδρύσεις τομέων και ειδικοτήτων στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Χανίων {Βαρδάκης}

 25. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}

 26. Έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης και καταβολής δικαστικών εξόδων για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας με κωδικό κινηματογράφησης 120214 στο ΟΤ 1060 σχεδίου πόλεως Χαλέπα Δήμου Χανίων (Μαυρογέννη - Μπολέτη Παναγιώτα) {Φραγγεδάκης-Αποστολάκη}

 27. Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 655/2018 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση μελέτης ερυθράς οδικών τμημάτων στο Σχ. Πόλης Πασακάκι της Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” {Ξανθουδάκης}

 30. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις Πεζοδρομίων Προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 31. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίων Πόλεως Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}

 32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίων πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου» {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών κτιρίων) Δ.Ε. Χανίων έτους 2017 {Ξανθουδάκης}

 34. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2017» {Ξανθουδάκης}

 35. Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για εκτέλεση έργων {Ξανθουδάκης}

 36. Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για εκτέλεση έργων {Ξανθουδάκης}

 37. Εισήγηση επί αποτελέσματος που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την “Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων” {Μαυρομμάτης}