Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

28/9/2018, Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την 1η Οκτωβρίου 2018

28.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:

1) Υποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας χρήσης 2018 {Μαράκης}

2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου Χανίων έτους 2018{ Μαράκης}

3) Τροποποίηση της αριθμ. 543/18 απόφασης οικονομικής επιτροπής και κατ’ επεκταση της αριθμ. 562/18 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού δήμου Χανίων έτους 2018 { Μαράκης

4)  4) Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ''ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ''

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Μανώλης Αδοντάκης