Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

29/10/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 31/10/2018

29.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:10

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 31/10/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 50401/26-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 909/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με την 679/2017 απόφαση του Δ.Σ. και αφορά τον ορισμό μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ {Δήμαρχος}

 2. Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίου Δυτικής Τάφρου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις {Τζινευράκης}

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 (τακτοποίηση κωδικών μισθοδοσίας) {Μαράκης}

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 593/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 654/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2018 {Μαράκης}

 5. Δημοπράτηση ακινήτου Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Μαράκης}

 6. Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα ενταφιασμού (Καβρουλάκης) {Μαράκης}

 7. Διαγραφή οφειλής από τέλος κοινοχρήστου χώρου έτους 2018 (Κοκολοδημητράκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.) {Μαράκης}

 8. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους ή λανθασμένης βεβαίωσης και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Μαράκης}

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 10. Πραγματοποίηση εκδήλωσης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων {Τσιτσιρίδη}

 11. Συνδιοργάνωση αγώνα κλασικής ανάβασης Ομαλού {Φιωτάκης}

 12. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για το έτος 2019 {Αποστολάκη}

 13. Έγκριση διοργάνωσης φεστιβάλ κρητικής παράδοσης στην Αθήνα {Κονταξάκης}

 14. Υπογειοποίηση Δικτύου Χαμηλής Τάσης της οδού Χάληδων και αύλειου χώρου Μητρόπολης {Ξανθουδάκης}

 15. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 16. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Χανίων (ΕΠΑ.Λ.) & Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Χανίων” στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης: ΒΑΑ_ch_2 (Α/Α ΟΠΣ: 2679) της “Δράσης 4.c.ch.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια” της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}

 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού τακτοποιητικού) του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση οδού Ι. Καποδίστρια Αγίας Μαρίνας» {Ξανθουδάκης}

 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Έργο αποκατάστασης ζημιών δημοτικού οδικού δικτύου Δ. Χανίων μετά τις πλημμυρικές καταστροφές έτους 2017» {Ξανθουδάκης}

 19. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Διαγραμμίσεις οδών – Διαβάσεις ΔΕ Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 20. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ελιάς & Κάμερας στον οικισμό Χορδακίου» {Ξανθουδάκης}

 21. Κήρυξη ή μη έκπτωτου του αναδόχου «Προμηθευτική Συνεργασία Παντοπωλών Ν. Χανίων ΣΥΝ.ΠΕ» από την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων