Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

9/11/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 14/11/2018

09.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 14/11/2018

 

 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 53119/9-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΔΩΝ ΑΕ» και αντικατάσταση μελών {Δήμαρχος}

 2. Επιβεβαίωση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της ΠΕΔ {Δήμαρχος}

 3. Συνδιοργάνωση του 1ου επιχειρηματικού Forum με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση οικονομικών στοιχείων διαχειριστικής περιόδου 2017 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}

 5. Αποζημίωση προέδρου ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Μαράκης}

 7. Εντολή στο γραφείο νομικής υποστήριξης περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας για ιδιοκτησίες στη περιοχή Χαλέπα {Μαράκης}

 8. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετα (Βαμβακάς & Καμπέρης) {Μαράκης}

 9. Διαγραφή οφειλής προστίμων κοινοχρήστου χώρου έτους 2018 (Κοπανάκης Η & Τσιτσιρίδη Αικατερίνη Ο.Ε.) {Μαράκης}

 10. Διαγραφή οφειλής από τέλος περιπτέρου 2016 (Δεληγιαννάκης Γεώργιος) και από πρόστιμο κοινόχρηστου χώρου 2018 (ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε.) {Μαράκης}

 11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 12. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης για τις ανάγκες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}

 13. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης για τις ανάγκες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}

 14. Επιχορήγηση του Συλλόγου Γονέων και Φίλων της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Χανίων {Τσιτσιρίδη}

 15. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Σταύρου Φιωτάκη για την παρακολούθηση του 19ου συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής {Φιωτάκης}

 16. Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Χανίων {Φιωτάκης}

 17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 809/2017 απόφασης ΔΣ περί τοποθέτησης ταϊστρών και ποτίστρων για τα αδέσποτα ζώα {Αποστολάκη-Φιωτάκης}

 18. Συνδιοργάνωση διασυλλογικών αγώνων Ιστιοπλοΐας Κλάσης j24 2018 {Φιωτάκης}

 19. Διαβίβαση της υπ’αριθμ. 112/2018 απόφασης – γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής {Κονταξάκης}

 20. Διοικητική αποβολή αυθαιρέτως εκμεταλλευόμενου περιπτέρου {Κονταξάκης}

 21. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφαση επιτροπής ποιότητας ζωής και κατ’ επέκταση της 209/2018 απόφασης ΔΣ περί χωροθέτησης λαϊκών αγορών περιοχής Παχιανών {Αποστολάκη - Κονταξάκης}

 22. Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας {Αποστολάκη - Κονταξάκης}

 23. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφαση επιτροπής ποιότητας ζωής και κατ’ επέκταση της 586/2018 απόφασης ΔΣ περί κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών {Αποστολάκη - Κονταξάκης}

 24. Έγκριση 3ου/2018 Πρακτικού της Επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

 25. Έγκριση συμφωνητικού λύσης σύμβασης {Ξανθουδάκης}

 26. Οριστική παραλαβή του έργου «Αποπεράτωση πρώην Δημαρχείου Θερίσου» {Ξανθουδάκης}

 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Κεραμειών έτους 2018» {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων και κτιρίων» {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις - Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών κτιρίων) Δ.Ε. Χανίων έτους 21017» {Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Σχεδίων Πόλεως Δ.Ε. Θερίσου» {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση ανοικτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς» {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων (θέμα 1ο: Εξέταση ένστασης κ. Νικολάου Πλαστήρα Ταμπακάκη και Θέμα 2ο: Καθορισμός νέων θέσεων ΑΜΕΑ) {Αποστολάκη - Ξανθουδάκης}

 33. Γνωμοδότηση περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται στο Πάρκο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Σούδας στην περιοχή Κάτω Σούδα {Αποστολάκη - Ξανθουδάκης}