Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

2/3/2018, Χορήγηση βεβαίωσης ετήσιας διάρκειας για πωλητές οργανωμένων αγορών: Από τον Δήμο Χανίων

02.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε Εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες αγορές, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, καθώς και λοιπές οργανωμένες αγορές και δεν κατέχουν οποιαδήποτε άδεια υπαίθριου εμπορίου (άδεια λαϊκής αγοράς, υπαίθριου πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου), μπορούν να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ετήσιας διάρκειας για συμμετοχή μόνο για τις παραπάνω αναφερόμενες αγορές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017.

 

Τη βεβαίωση εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων πωλητών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν για το σκοπό αυτό τα κάτωθι δικαιολογητικά στον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους:

 

  1. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

  2. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

  3. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

  4. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

  5. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση,

  6. δημοτική ενημερότητα,

  7. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι (οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων) μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην Υπηρεσία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κριάρη 40, 1ος όροφος, (πληροφορίες κ. Βλαζάκης, τηλέφωνο 28213-41648).