Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2020

20/02/2020, «Smart Cities»: Στις 24/2/2020 στο ΚΑΜ η 2η Ημερίδα Πληροφόρησης

20.02.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:02

«Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο «Smart Cities»: Στις 24/2/2020 στο ΚΑΜ η 2η Ημερίδα Πληροφόρησης


Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου KAM (Ενετικό Λιμάνι Χανίων) τη 2η Ημερίδα Πληροφόρησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο «Smart Cities».

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης και της εμπειρίας, που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση της. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν το ψηφιακό υλικό πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και το διαφημιστικό video spot, που δημιουργήθηκε για τα Χανιά, το ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής παραπόνων – αιτημάτων πολιτών τρίτης ηλικίας καθώς και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων "Έξυπνης πόλης" και το Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων (City Marketing, City Branding).

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Η πράξη «Smart Cities» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020». Αντικείμενο της είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και δράσεων με τη χρήση ΤΠΕ για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης των Δήμων Πάφου, Χανίων και Λέσβου, που αποτελούν τους Δικαιούχους της Πράξης, με τους δημότες τους, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

 

image

Αρχεία

  1. interregk_(small)
  2. interregk_(small)
  3. interregk_(small)