Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2020

21/2/2020, Στη Μυτιλήνη στελέχη του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» - «Smart Cities»

21.02.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 12:40

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 17/02/2020 στη Μυτιλήνη η 3η τεχνική συνάντηση της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου», με ακρωνύμιο «Smart Cities». Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Χανίων, Σεβαστή Πολυχρονάκη, Αθηνά Σαλάπα και Γιώργος Φραγκιαδάκης, και οι εκπρόσωποι των Δήμων Πάφου, Διαμάντω Γιανναρά, και Μυτιλήνης, Ζωή Ανατολίτη, Όλγα Πανσεληνά, Μιχάλης Χτενέλλης, που συμμετέχουν στο έργο, προχώρησαν στην παρουσίαση της προόδου των δράσεων, που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος, ενώ έγινε και ο προγραμματισμός των ενεργειών, που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τη λήξη της πράξης.

Επίσης, στις 18/02/2020 ολοκληρώθηκαν η 2η Ημερίδα Πληροφόρησης και το WORKSHOP με τίτλο «Έξυπνη Πόλη, πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόκληση», που διοργάνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εκπρόσωποι των Δικαιούχων της Πράξης, για τον Δήμο Χανίων η Σεβαστή Πολυχρονάκη, για τον Δήμο Πάφου η Διαμάντω Γιανναρά, και για τον Δήμο Μυτιλήνης η Ζωή Ανατολίτη, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής παρουσίασαν το περιεχόμενο και τις δράσεις, που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο κάθε εταίρος, καθώς και τα αποτελέσματα της πράξης και την εμπειρία, που αποκτήθηκε.

Μέσα από την υλοποίηση της πράξης Smart Cities, ο Δήμος Χανίων ανέπτυξε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης» στην πόλη των Χανίων. Ο σχεδιασμός αυτός ήταν αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης και είναι σε συμφωνία με το όραμα του Δήμου. Παράλληλα, αναπτύχθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων, το οποίο δύναται να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών προώθησης που συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή υποστήριξη της «εικόνας» του Δήμου. Άλλες δράσεις, που υλοποιήθηκαν από τον Δήμο Χανίων, είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου και πρωτοποριακού συστήματος υποβολής παραπόνων – αιτημάτων για πολίτες, κυρίως προχωρημένης ηλικίας, που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις ή τη δυνατότητα πρόσβασης σε Η/Υ και έξυπνες φορητές συσκευές, το οποίο εγκαταστάθηκε σε δομές του Δήμου (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ). Τέλος πραγματοποιήθηκε συλλογή - τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακού υλικού για αξιόλογα σημεία ενδιαφέροντος της ενδοχώρας του Δήμου Χανίων καθώς και παραγωγή Διαφημιστικού video spot.

Οι παραπάνω δράσεις του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο της Πράξης “Smart Cities” θα παρουσιαστούν στην ημερίδα πληροφόρησης, που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Ενετικό Λιμάνι Χανίων), ώρα προσέλευσης 10.00. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Η πράξη Smart Cities είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Κύριος Δικαιούχος είναι ο Δήμος Πάφου και συν – δικαιούχοι οι Δήμοι Λέσβου και Χανίων.p1

p2

p3