Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 20/08/2021

16.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης φαίνεται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 20/8/2021

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

  1. Χρήσεις γης στην παλιά πόλη Χανίων {Χαζιράκης}