Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 07/01/2022

03.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020    στις 07 Ιανουαρίου     2022      ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. έως 12:30  , για τη λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για το   θέμα.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. ΕΚΦΡΑΣΗ  ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΛΕΠΑ) ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
  2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΡΑΤΣΟΥ -ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ

3.  ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΡΑΤΣΟΥ      -ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ

 4.  ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΣΤΑΛΟΥ ΑΝΩ  ΤΜΗΜΑ

 5. ΜΕΛΕΤΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ Τ.Κ  ΓΑΛΑΤΑ

 6. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

 7. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ  -ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 8Γ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

 8. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ -ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4-ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ -ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ-ΟΙΚΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

  9.ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

  10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 155/2021 ΑΠΟΦ ΕΠΖ -ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΕΑ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

11.ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 160-2021ΑΠΟΦ. ΕΠΖ-ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΕΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ.

12.ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ  ΥΠΆΡΙΘΜ. 107/2021 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ   ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ.

13. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΤΜ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ  -ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ.

15. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔ. 040221 ΟΤ 92 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑΣ  Δ. ΧΑΝΙΩΝ

16. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔ.  κ.κ. 032823/οτ 1528 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ

17. ΕΓΚΡΙΣΗ Η’ ΜΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΑΙΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ

18. ΕΓΚΡΙΣΗ Η΄ΜΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ -ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΥΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

19. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗ

 

 

 

 

                                                           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ