Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 18/05/2022

13.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:33

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 18η Μαϊου 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ

2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ -ΑΙΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-

3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ- ΑΙΤΗΜΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ-

4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ – ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ  -ΑΙΤΗΜΑ 9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

6.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΣΑΙΤΗΜΑ YOGA FIRST STUDIO CHANIA

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΣΤΟ ΟΤ165 ΙΔ.090217Γ ΚΑΙ ΟΤ57-160 ΙΔ. 070261 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ

8.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔ. κκ 090432/ΟΤ14β ΠΑΝΩ  ΣΟΥΔΑ -ΤΜ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -Ι ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΟΕ.

10.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 816-2019 Α.Δ.Σ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ κ΄  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ

12. ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ κ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ κ΄  ΠΟΥΛΑΚΗ

13. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΚΑΣ- ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ 

14. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΚΟΥΜΠΕΛΗ ΧΑΝΙΩΝ -ΑΙΤΗΣΗ  ΝΤΡΕΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΝΤΡΕΓΚΑ ΜΑΡΚΟΥ

15.ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝ-ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΔΡΟΜΟΥ) ΣΕ ΤΜ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ  ΤΚ. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΔΕ ΘΕΡΙΣΟΥ

 

 

                                                                               Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ