Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/2/2022

14.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 04:02

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30,  θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

 Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ευτύχης Δαμιανάκης

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 18/2/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Τροποποίηση - Συμπλήρωση της 276/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2022 { Δήμαρχος - Καλογριδάκης }
 2. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2022 { Αλόγλου }
 3. Αναμόρφωση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2022{ Αλόγλου }
 4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων { Δήμαρχος}
 5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων { Δήμαρχος}
 6. Τροποποίηση της 485/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ” { Δήμαρχος}
 7. Μη άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Κρήτης για την αποζημίωση απαλλοτριωμένων ακινήτων στην οδό Κανδάνου { Αλόγλου }
 8. Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων και τρόπος υποβολής αιτήσεων χρήσης 2022 {Κοτσιφάκης}
 9. Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2022 { Κοτσιφάκης }
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2022 { Κοτσιφάκης }
 11. Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» {Καλογριδάκης}
 12. Έγκριση Σταδίου Β του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) {Καλογριδάκης }
  1. Έγκριση μηκοτομής της υφιστάμενης οδού ΕΛΑΙΩΝΟΣ , εντός του σχεδίου πόλεως της πολεοδομικής ενότητας 15 "Πασακάκι" { Νικηφοράκης }
  2. Απομάκρυνση ή διατήρηση του κενωθέντος  περιπτέρου   που βρίσκεται στην  νοτιοδυτική πλευρά της Δημοτικής Αγοράς { Νικηφοράκης }
   1. Έγκριση 1ου/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) { Βλαζάκης }
   2. Ψήφισμα από τη δημοτική παράταξη «Πρωτοβουλία πολιτών – Πρώτα ο άνθρωπος» σχετικά με την ακρίβεια { Σαρρής }
   3. Ενημέρωση για βίλα Κουκουναρά στις Μουρνιές