Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης επιτροπής Ποιότητας Ζωής : 19-07-2022

15.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:17

Τακτική  δια  ΖΩΣΗΣ  δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 19η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2022, ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και ώρα 13.00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ   ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ   ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1866 – ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

2.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔ. ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ((ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΤ613-616-617-618) ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΚΧ620-621 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤ619-ΚΧ621 ΚΑΙ ΚΧ620 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤ619-ΚΧ621 ΚΑΙ ΚΧ620 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Δ. ΧΑΝΙΩΝ»

   ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ κκ  200706/ΟΤ1133 -ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ  Δ. ΧΑΝΙΩΝ

   ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ -ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ

   ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

7. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0099  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

8. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0101  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0102  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

10. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0103  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

11. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0106  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

12. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0108  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

13. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0109  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

14.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0111  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

15. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0112  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

16. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0115-0116  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

17.ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 70/2022 ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  

 

18. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ0- ΡΥΘΜΙΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κ΄ ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΕ ΤΜ. ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΟΔΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ -ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

 

19.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ  - ΚΥΤΤΑΡΟ  ΧΑΛΕΠΑΣ

 

20. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 28-2021 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΚΑΤΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 103-2021 ΑΠΟΦ. ΕΠ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ  ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ -   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ

 

21.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κ΄ ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ

 

                                                        Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ