Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη επιτροπής ποιότητας ζωής: Στις 28/01/2022

24.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 28η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:30 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.ΕΚΦΡΑΣΗ  ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΛΕΠΑ) ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ  -ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 8Γ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ  -ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4-ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ -ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ-ΟΙΚΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

 4.ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 155/2021 ΑΠΟΦ ΕΠΖ -ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΕΑ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

6.ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 160-2021ΑΠΟΦ. ΕΠΖ-ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΕΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ.

7.ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ  ΥΠΆΡΙΘΜ. 107/2021 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ   ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ.

8. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔ. 040221 ΟΤ 92 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑΣ  Δ. ΧΑΝΙΩΝ

9. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ.

10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔ.  κ.κ. 032823/οτ 1528 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ

11.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΗΦΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε  (ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗ) 

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΡΑΤΣΟΥ ΔΕ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΓΟΓΟΝΗ ΜΕ ΟΔΟ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ  ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

   15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, Δ. Ε. ΣΟΥΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

   16. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΘΑΣ

17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔ.  κκ 090466/ΟΤ14β  Π. ΣΟΥΔΑ

   18. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ

   19. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΑ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ

   20. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔ.  κκ 090229/ΟΤ11 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ  - ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ -ΑΝΤΡΕ