Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21-9-2022

16.09.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.


                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 21/9/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ακινήτων της Ενορίας Κουνουπιδιανών στο Δήμο Χανίων για Κοινωφελείς Χρήσεις {Δήμαρχος}
 2. Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚΑ 16) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων {Δήμαρχος}
 3. Μερική διόρθωση της υπ’αριθμ. 572/2022 απόφασης οικονομικής επιτροπής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 222/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 6. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας λόγω 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 7. Αίτημα παραχώρησης αίθουσας «Μίκης Θεοδωράκης» στο Δήμο Χανίων για την συνδιοργάνωση του 1ου Διεθνούς Τουριστικού Φόρουμ «CREaTE a Sustainable Future in Tourism» {Ψαρουδάκης}
 8. Συνδιοργάνωση του αγώνα 13ο ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΙ {Μιχαηλάκης}
 9. Παραχώρηση χρήσης έδρας των Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Χανίων στα αθλητικά σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 {Μιχαηλάκης}
 10. Παραχώρηση χρήσης έδρας των Δημοτικών κλειστών γηπέδων του Δήμου Χανίων στα αθλητικά σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 {Μιχαηλάκης}
 11. Παραχώρηση του πρώην κτιρίου του νηπιαγωγείου-δημοτικού στο Λούλο Κεραμιών, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παπαδιανών Κεραμιών {Νικηφοράκης}