Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 2/3/2022

25.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2/3/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Μεταβολές οικισμών Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων {Δήμαρχος}
 2. Απόδοση χρημάτων στον «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ»  {Αλόγλου}
 3. Παράταση της μίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται εντός του κλειστού γυμναστηρίου του Κλαδισού {Αλόγλου}
 4. Άδεια αφισοκόλλησης ατελώς σε ταμπλό του Δήμου Χανίων,  στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων {Αλόγλου}
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών {Αλόγλου}
 6. Έγκριση πεπραγμένων οικονομικής επιτροπής Α’ εξαμήνου έτους 2021 {Αλόγλου}
 7. Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων για το έτος 2022 {Γιαννακάκης}
 8. Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ για το έτος 2022 {Γιαννακάκης}
 9. Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 5131198 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» {Καλογριδάκης}
 10. Έκφραση γνώμης για την μελέτη «Οριστική Οριοθέτηση με Έργα Διευθέτησης Τμημάτων Ρεμάτων στη θέση «Πατρώνας Ρυάκι» εντός οικισμού Αγυιάς ΔΕ Θερίσου, Δ. Χανίων ΠΕ Χανίων» {Καλογριδάκης}
 11. Έκφραση γνώμης επί της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ {Καλογριδάκης}
 12. Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων που αφορά τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 110 0250002 και 50 110 ΕΚ00039 που βρίσκονται εντός οικισμού Περιβόλια, στην οδό Δασκαλογιάννη Δ.Ε. Θερίσου, του Δήμου Χανίων  {Καλογριδάκης}
 13. Διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50 150 0921003/5/0 και του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50 150 ΕΚ00254, στη πάροδο Πατριάρχου Ιωαννικείου, στο ΟΤ27, στη περιοχή  Νέα Χώρα του Δήμου Χανίων (Φαντάκης) {Καλογριδάκης}
 14. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) ποδηλάτων και δέκα δίτροχων μοτοσικλετών με συστέγαση {Νικηφοράκης}
 15. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης Δημοτικών εγκαταστάσεων για ετήσιες επιδείξεις αθλημάτων από αθλητικά σωματεία {Μιχαηλάκης}
 16. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας στο κλειστό γυμναστήριο Σούδας του Δήμου Χανίων για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 {Μιχαηλάκης}