Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

180 νέες θέσεις στον Δήμο Χανίων μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ

25.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

 Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Χανίων προκηρύσσονται συνολικά 180 θέσεις εργασίας, όπου διανέμονται ως εξής:

  • 18 θέσεις ΠΕ (Διοικητικού, Οικονομικού, Πληροφορικής, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Γεωπόνων κ.τ.λ.)
  • 24 θέσεις ΤΕ (Διοικητικών, Λογιστικής, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Βιβλιοθηκονόμων, Φυσιοθεραπευτών, Νοσηλευτών κ.τ.λ.)
  • 70 θέσεις ΔΕ (Διοικητικού/Λογιστικού, Πληροφορικής, Νοσηλευτών, Αποθηκάριων, Κλητήρων, Οδηγών, Μαγείρων κ.τ.λ.)
  • 68 θέσεις ΥΕ (Εργατών Καθαριότητας, Εργατών Πρασίνου, Βοηθών Τραπεζοκόμων, Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδόμων, Βοηθητικού προσωπικού Καθαριότητας κ.τ.λ.)

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπου και αναφέρονται, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η ανάλογη διαδικασία.