Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου: Την Τετάρτη 19/10/2022

14.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 19/10/2022
 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης με τίτλο “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΛΩ ΕΩΣ ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ” {Καλογριδάκης}
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 4. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το γ' τρίμηνο 2022 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 5. Απόδοση της Β΄ Συμπληρωματικής Κατανομής 2022 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
 6. Παραχώρηση σχολικών χώρων για τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας σε δίγλωσσα παιδιά {Βλαζάκης}
 7. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας λόγω 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 8. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας Δημοτικών Χώρων {Γιαννακάκης}
 9. Έκδοση του σπάνιου χειρόγραφου κώδικα των αρχών του 17ου αιώνα με τίτλο: «Descritione dell isola di Candia» {Γιαννακάκης}
 10. Παραίτηση του Δήμου Χανίων από προσφυγή κατά Κρητικών Ακινήτων για οικόπεδο ΑΒΕΑ {Δαμιανάκης - Περράκης}
 11. Αντικατάσταση δέντρων εντός Δημοτικού Κήπου {Τσουπάκης}
 12. Απομάκρυνση ή  διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου  Μάρκου Μπότσαρη {Νικηφοράκης }
 13. Αντικατάσταση παλαιού κουβουκλίου περιπτέρου οδού Κισσάμου {Νικηφοράκης}
 14. Προσωρινή μετατόπιση περιπτέρου  πλατείας Δημοτικής Αγοράς {Νικηφοράκης}
 15. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών πόλεων και Ανάπτυξης {Χαζιράκης}
 16. Διόρθωση κτηματολογίου (αποφ. επ. πολεοδ. θεματων 14/2022) {Χαζιράκης}
 17. Διόρθωση κτηματολογίου (αποφ. επ. πολεοδ. θεματων 13/2022) {Χαζιράκης}
 18. Αποζημίωση ιδιοκτησίας κκ 090229/ΟΤ 11 {Χαζιράκης}
 19. Καταβολή αποζημίωσης  επικειμένων ιδ. κκ 040112 -040114  ΟΤ  σχ. πόλεως κάτω Σούδας {Χαζιράκης}
 20. Έγκριση  παρακατάθεσης αποζημίωσης  καταβολής δικαστικών εξόδων για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ΚΑ 120185-120187 ΟΤ 1045-1046 σχ. πόλεως Χαλέπα (Τζουγκαράκης) {Χαζιράκης}
 21. Αποζημίωση ακινήτων  για διάνοιξη  τμήματος παραλιακής  οδού  βόρεια ΟΤ 1-943-944 Νέα Χώρα {Χαζιράκης}