Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 14/12/2022

09.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 14/12/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-4-2022, 4-5-2022, 18-5-2022, 1-6-2022, 15-6-2022
 2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Χανίων έτους 2023 {Δήμαρχος}
 3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή αδειών εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων του Ν. 2734/99 για το έτος 2023 {Δήμαρχος}
 4. Ορισμός εκπροσώπου στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων {Δήμαρχος}
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 6. Αξιολόγηση - επικαιροποίηση αποφάσεων τελών Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 7.  Μείωση/ απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ατόμων με αναπηρίες, πολυτέκνων και τριτέκνων) {Αλόγλου} 
 8. Επιβολή Τέλους 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων {Αλόγλου}
 9. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2023 {Αλόγλου}
 10. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών {Αλόγλου}
 11. Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής κινητών & ακινήτων πραγμάτων (αρ. 199 παρ. 2, 186 παρ. 5 ΔΚΚ και του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81) {Αλόγλου}
 12. Τροποποίηση πίνακα Στοχοθεσίας της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ λόγω 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 {Γιαννακάκης}
 13. Ορισμός μελών ειδικής επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας των Δημοτικών Χώρων {Γιαννακάκης}
 14. Απόδοση της Δ’ Κατανομής 2022 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας, για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου  {Βαρδάκης}
 15. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος του δώματος του κτηρίου της λαχαναγοράς Χανίων (ιδιοκτησίας ΚΥΔΩΝ Α.Ε.) στο Δήμο Χανίων {Καλογριδάκης}
 16. Άρση διαλυτικής αιρέσεως {Καλογριδάκης}
 17.  Έγκριση πληρωμής δικαστικών εξόδων (Βαρουδάκη Στεφανία) {Χαζιράκης}