Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε δια ζώσης συνεδρίαση: Στις 06/09/2023

01.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:04

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Ευτύχης Δαμιανάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 6/9/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ του στρατοπέδου «ΤΑΞ/ΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»  έκτασης 52.000 τ.μ. μετά των επικείμενων στην έκταση αυτή κτιρίων  από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ ) {Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΣ, Αλόγλου }
 2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης δανείου  για την ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ του στρατοπέδου «ΤΑΞ/ΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» έκτασης 52.000 τ.μ. μετά των επικείμενων στην έκταση αυτή κτιρίων  από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ ) {Αλόγλου}
 3. Έγκριση πρακτικού (2ο/2023 εκτός από το θέμα 18)  της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων {Πρόεδρος ΔΣ}
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023, ανάκληση της αρ. 422/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση της αρ. 424/2023 απόφασης το Δημοτικού Συμβουλίου και μερική ανάκληση της αρ. 454/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση της αρ. 446/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Αλόγλου}
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 6. Έγκριση 2ου/2023 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2023 { Αλόγλου }
 7. Έγκριση 3ου/2023 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2023 { Αλόγλου }
 8. Διαγραφή μέρους οφειλής του Κουκουναρά Εμμανουήλ { Αλόγλου }
 9. Διαγραφή οφειλής  από πρόστιμο αυθαιρέτου (Πολέντα) { Αλόγλου }
 10. Διαγραφή οφειλής  από πρόστιμο αυθαιρέτου (Ρουμπεδάκης) { Αλόγλου }
 11. Διαγραφής  οφειλών  από εισφορά σχεδίου πόλης (Θωμαδάκης) {Αλόγλου}
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2023  { Γιαννακάκης }
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού έτους 2023  {Κοτσιφάκης}
 14. Εισηγητική έκθεση για το 2ο τρίμηνο του 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2023  {Βαλυράκης}
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2023  {Σημαντηράκης}
 17. Απόδοση της Γ΄ Κατανομής 2023 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}
 18. Τροποποίηση της  υπ΄αριθμ. 20/2022 απόφασης του ΔΣ Χανίων που αφορά τη σύσταση της  επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων {Ψαρουδάκης}
 19. Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της πολεοδομικής ενότητας «Μόντε Βάρδια» Δ. Χανίων α. στο Γ1588 με διαγραφή του όρου «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» και χαρακτηρισμό του ως "Ο.Τ.", β. διόρθωση των γραμμών στο Γ1590 «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ» της ίδιας πολεοδομικής ενότητας, από οικοδομικές (κόκκινες) σε ρυμοτομικές (πράσινες) και γ. αρίθμηση όμορου οικοδομικού τετραγώνου με χρήση "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ" σε "Ο.Τ.1588Α" που εκ παραδρομής δεν αναγραφόταν. {Χαζιράκης}
 20. Έγκριση πληρωμής δικαστικών εξόδων (Κωνσταντόπουλος… {Χαζιράκης}
 21. Έγκριση πληρωμής δικαστικών εξόδων (Πάνω Σούδα) {Χαζιράκης}
 22. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από το Δήμο Χανίων για την απαλλοτρίωση του χώρου πλατείας στο Κ.Χ. 1063 του σχεδίου πόλεως «Χαλέπα» Δήμου Χανίων λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο {Χαζιράκης}
 23. Παραλαβή της μελέτης «Μεμονωμένη Πράξη εφαρμογής σε τμήμα της οδού Ελλωτίας  στα οικοδομικά τετράγωνα  568-572-573 της πολεοδομικής μελέτης Παχιανά Ι του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 24. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και Πολυτεχνείου Κρήτης, με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» { Καλογριδάκης }
 25. Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και του Πολεμικού Μουσείου που αφορά στο έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ 24%, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πιστώσεις του Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης }
 26. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» { Καλογριδάκης }
 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  και 1ου  Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.   του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Καλογριδάκης}
 28. Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης  του έργου   « ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ » { Καλογριδάκης }
 29. Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης  του έργου   «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ -ΧΡΗΣΗ 2022» {Καλογριδάκης }
 30. Παραχώρηση του Δημοτικού γηπέδου στο Λυγιδέ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαρυπέτρου για εκδήλωση {Μιχαηλάκης}