Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης επιτροπής Ποιότητας Ζωής : 10-03-2023

06.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 19:08

τακτική δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 10η Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

2.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΣΧ.ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΧΩΡΑ

 

3.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ κ΄ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ  ΒΟΡΕΙΑ κ΄ΜΕΤΑΞ ΟΤ 1193 κ’ 1194 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

 

4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΙΔ. (ΑΚΙΝΗΤΟ κκ 080724 -ΚΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ)

 

5.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ κκ 024105/ΟΤ152-706 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κ.ΜΟΥΡΝΙΩΝ

 

6.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΗ ΟΤ 1216-1217 ΣΤΟ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ-ΧΥΣΟΠΗΓΗ

 

7.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

8. ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ  ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

9. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ

 

10. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΔΑΡΑΤΣΟ

 

11. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

 

12.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΟΥ

 

13. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΘΗΝΑ ΦΟΒΑΚΗ-ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

 

14. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΣΙΓΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

15. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΣΠΕΡΟΣ

 

16.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΑΪ ΣΤΡΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

17. ΑΠΟΦ. 3/23  ΠΟΛΕΟΔ.ΘΕΜΑΤΩΝ -ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ κ΄ΔΙΚΙΑΩΜΑΤΩΝ  ΙΔ. ΣΧ.ΠΟΛΕΩΣ -ΒΑΚΑΚΗ κλπ

 

18. ΑΠΟΦ. 4/23  ΠΟΛΕΟΔ. ΘΕΜ. ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 35/2021 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

19.ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

 

20.  ΑΙΤΗΣΗ κ.κ. Ι. ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ -ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ  ΠΕΡΙ GRAFFITI  -(ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ)

 

21. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

 

22. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΔΑΡΑΤΣΟΥ

 

23. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΛΟΥ -ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ

 

24. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

 

25.ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

 

26.ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ