Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 12/07/2023

07.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:03

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ευτύχης Δαμιανάκης

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12/7/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης {Φραγκιαδάκης}
 2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων {Γιαννακάκης}
 3. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμεμνικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 5. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – έξυπνο σύστημα στάθμευσης ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Χανίων» ΑΑ3 της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΝΑΙΩΝ» κωδικό ΟΠΣ «5034916» {Αλόγλου}
 6. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων για διοργάνωση εκδηλώσεων {Βαρδάκης}
 7. Απόδοση της κατανομής ΚΑΠ 2023 επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
 8. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 257/2023 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
 9. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 105/2023 απόφασης του Δ.Σ. περί ενεργοποίησης προαίρεσης για τα ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}
 10. Παραχώρηση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας   {Μιχαηλάκης}
 11. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στον Άγιο Ιωάννη   {Μιχαηλάκης}
 12. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νεροκούρου    {Μιχαηλάκης}
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση καθιζήσεων επί της οδού Καζαντζάκη Δ.Ε. Θερίσου»  {Καλογριδάκης}
 14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Πύργου Περιβολίων»  {Καλογριδάκης}
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη (CH05) και πάρκο Σελίνου & Χάου (CH12)» {Καλογριδάκης}
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση εκβολής ποταμού Μορώνη» {Καλογριδάκης}
 17.  Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στη περιοχή Κουμπελή της Δ.Ε. Χανίων {Καλογριδάκης}
 18. Έγκριση 1ου/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}