Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Τετάρτη 22/02/2023

17.02.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 16:02

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

 Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

  

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 22/2/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Ανάληψη της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη {Δήμαρχος}
 2. Αντικατάσταση του αιρετού μέλους  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ κ. Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσής {Δήμαρχος}
 3. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/7/22, 10/8/22, 31/8/22 και 21/9/22 {Πρόεδρος}
 4. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 314/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2023 {Δήμαρχος}
 5. Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 6. Αναμόρφωση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2022 {Αλόγλου}
 7. Ορισμός μελών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023 {Αλόγλου}
 8. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠΠ Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο) του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 9. Καταβολή αποζημιώσεων για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης οδού Κανδάνου του σχεδίου πόλεως «Νέα Χώρα» Δήμου Χανίων, βάσει των πινάκων της 2/93 πράξης εφαρμογής και των διορθωτικών αυτής, που έχουν κυρωθεί μέχρι σήμερα – λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης δανείου, για τη χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  {Αλόγλου}
 10. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλεως (Μπενάκης) {Αλόγλου}
 11. Άδεια κινηματογράφησης στη Δημοτική Ενότητα Θερίσου {Γιαννακάκης}
 12. Παραχώρηση χρήσης του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για την διεξαγωγή αθλοπαιδιάς των ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων  {Μιχαηλάκης}
 13. Παραχώρηση χρήσης έδρας γηπέδου Περιβολίων στην ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 {Μιχαηλάκης}
 14.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση οδών σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων» {Καλογριδάκης}
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Χανίων από πλημμυρικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019» {Καλογριδάκης}
 16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργο αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου – Θερίσου Δήμου Χανίων μετά τις πλημμυρικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019» {Καλογριδάκης}
 17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργο αποκατάστασης ζημιών δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Χανίων μετά τις πλημμυρικές καταστροφές έτους 2017» {Καλογριδάκης}