Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης οικονομικής επιτροπής : 25-07-2023

21.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:40

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 25η Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 

1.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥ 2023

2.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3.

ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 118/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΧΑΛΕΠΑ»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΡΑΣΗ 4.11.2-ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 2Β Ν. 4412/2016 (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ)»

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

8.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Κινητού Αστικού Καθιστικού Χώρου στο Δήμο Χανίων»

9.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ   

10.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΠΑΚ  

11.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΥΠΕΡΚΟΠΕΛΙ»  

12.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ  

13.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2ΟΥ STEET FESTIVAL

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ