Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Προσκλήσεις Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/0/2023: Τακτική και Ειδική Συνεδρίαση

26.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:03

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 31/5/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)


1. Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία Παιδικής Εξοχής – κατασκήνωσης στον Καλαθά Χανίων 2023 {Γενικός Γραμματέας}

2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Χανίων με ΑΦΜ 997678759 κατά την περίοδο 2023-2024 {Γενικός Γραμματέας}

3. Διαβίβαση για έγκριση παραδοτέων ΣΒΑΚ Δήμου Χανίων Π12 και Π13  {Καλογριδάκης}

4. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Δήμαρχος}

5. Πρόταση Μετατροπής και Μετονομασίας των ειδικών τάξεων σχολικών μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων και του Δήμου Χανίων  {Βαρδάκης}

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}

7. Δημοπράτηση κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας εντός τουριστικού δημόσιου κτήματος {Αλόγλου}

8. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ {Αλόγλου}

9. Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ {Αλόγλου}

10. Έγκριση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Β’ και Γ’ φάσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ    ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» {Καλογριδάκης}

11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σχεδίου πόλης Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων»  {Καλογριδάκης}

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Πλατειών Πάρκων (Πλατείας Δρακώνας)»  {Καλογριδάκης}

13. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου Δήμου Χανίων»  {Καλογριδάκης}

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σχεδίου πόλης Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων»  {Καλογριδάκης}

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Παλιάς Πόλης Δήμου Χανίων (αντικατάσταση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος οδού Σήφακα»  {Καλογριδάκης}

16. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης έδρας τοπικής επιτροπής στο Ο.Τ. Γ 138Α της Π.Ε.1 Πάνω Σούδας»  {Καλογριδάκης}

17. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 158/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων, σχετικά με την ανταλλαγή νέου οικοπέδου στο σχέδιο πόλεως Νεροκούρου  {Καλογριδάκης}

18. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Σούδας»  {Καλογριδάκης}

19. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Αντώνογλου)  {Χαζιράκης}

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέμα:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χανίων Χρήσης 2021 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος)

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ευτύχης Δαμιανάκης